Our Products | ผลิตภัณฑ์ของทางเรา

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 6A-20B ถังสีแดง SANDEN

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 7834-143/332

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง ไฟเรตติ้ง รุ่น 6A-20B เกรด A - A.B.C.

สารเคมีที่ใช้บรรจุ Monoammonium Phosphate ขนาด 15 ปอนด์

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 250 ลิตร ต่อ 1 ถัง (6A-20B)

ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี โรงงานผลิตตามมาตรฐาน ISO *อนึ่งสมมุติว่าสินค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาทางการผลิตไม่ว่ากรณีใดๆ ซีลกับสลัก และตัวถังอยู่ในสถาพปกติ ทางบริษัทยินดี ซ่อม-เคลม หรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที (สินค้าขายดี ติดตลาด พร้อมส่ง) (หมายเหตุ) ลูกค้าใน กรุงเทพ -ปริมณฑล ส่งฟรี ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดทางบริษัทเราจัดส่งทาง KERRY และ บริษัทขนส่ง (โอนเงิน)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและสารเหลวระเหย ถังสีแดง / เขียว

(DRY CHEMICAL / HALOTRON / CO2) ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว SANDEN

กรณีฉีดใช้แล้วรับบรรจุน้ำยาดับเพลิงทุกชนิด เทิร์นถังดับเพลิงทุกขนาด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 1465-260/332

ใบอนุญาตที่ ท 756-99/332 ใบอนุญาตที่ ท 7834-143/332

ความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง รุ่น 4A-5B, 6A-20B, 10A-30B, 10A-40B

ขนาด 2.2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ 50 ปอนด์ 110 ปอนด์     

ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าขายดี ติดตลาด พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป


 


3. เครื่องดับเพลิง SANDEN ชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 10A-40B ถังสีแดง

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 2354-282/332

มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงมาก สุดยอดของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง

รุ่น 10A-40B เกรด A - A.B.C. Monoammonium Phosphate ขนาด 15 ปอนด์

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 475 ลิตร ผ่านการทดสอบ

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี ตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี

โรงงานผลิตตามมาตรฐาน ISO (สินค้าขายดี ติดตลาด พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูงมาก เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 


4. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ 6A-20B ถังสีแดง SANDEN

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีประสิทธิในการดับเพลิงภาพสูงมาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 1465-260/332

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง 4A - 5B , 6A-20B

เกรด A - A.B.C. Monoammonium Phosphate รุ่น ขนาด 10 ปอนด์

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 60 ลิตร (4A-5B)

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 200 ลิตร (6A-20B)

ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิงคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)

      

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

5. เครื่องดับเพลิง SANDEN ชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์ 6A-20B ถังสีแดง

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงมาก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 2163-265/332

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง 4A-10B , 6A - 20B เกรด A - A.B.C. สารเคมีที่ใช้บรรจุ Monoammonium Phosphate รุ่น ขนาด 10 ปอนด์

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 120 ลิตร (4A-10B)

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 250 ลิตร (6A-20B)

ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิงคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี บริการหลังการขายตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี โรงงานผลิตตามมาตรฐาน ISO (สินค้าขายด ติดตลาด พร้อมส่ง) (หมายเหตุ) ลูกค้าใน กรุงเทพ -ปริมณฑล ส่งฟรี ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดทางบริษัทเราจัดส่งทาง KERRY และ บริษัทขนส่ง (โอนเงิน)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

6. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 5 ปอนด์ 2A-5B ถังสีแดง SANDEN

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 1465-260/332

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง 2A - 5B เกรด A - A.B.C.
สารเคมีที่ใช้บรรจุ Monoammonium Phosphate รุ่น ขนาด 5 ปอนด์

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 5-60 ลิตร ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

รับประกันคุณภาพ 5 ปี *อนึ่งสมมุติว่า สินค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาทางการผลิตไม่ว่ากรณีใดๆ ซีลกับสลักและตัวถัง อยู่ในสถาพปกติ ทางบริษัทยินดี ซ่อม-เคลม หรือเปลี่ยนใหม่

ให้ทันที (สินค้าขายดี ติดตลาด พร้อมส่ง) (หมายเหตุ) ลูกค้าใน กรุงเทพ -ปริมณฑล ส่งฟรี ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดทางบริษัทเราจัดส่งทาง KERRY และ บริษัทขนส่ง

(โอนเงิน)


เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้ง รถโฟล์คลิฟท์และรถยนต์ทั่วไปที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

7. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2.2 ปอนด์ ถังสีแดง SANDEN

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วพกพาติดรถยนต์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 2299-266/332

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง 2A-2B เกรด A - A.B.C.

ขนาด 2.2 ปอนด์ มีระบบป้องกันเซฟตี้วาล์ว ตกกระแทกพื้นป้องกันการระเบิดของถัง
ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 2-25 ลิตร ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

รับประกันคุณภาพ *อนึ่งสมมุติว่า สินค้าซื้อไปแล้ว มีปัญหาทางการผลิตไม่ว่ากรณีใดๆ ซีลกับสลักและตัวถัง อยู่ในสถาพปกติ ทางบริษัทยินดี ซ่อม-เคลม หรือเปลี่ยนใหม่

ให้ทันที (สินค้าขายดี ติดตลาด พร้อมส่ง) (หมายเหตุ) ลูกค้าใน กรุงเทพ -ปริมณฑล ส่งฟรี ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดทางบริษัทเราจัดส่งทาง KERRY และ บริษัทขนส่ง

(โอนเงิน)


เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้ง รถโฟล์คลิฟท์และรถยนต์ทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

8. ขาเหล็กชุบซิ่งค์พิเศษติดตั้งเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

(DRY CHEMICAL) และเครื่องดับเพลิงชนิด (ABFFC) NON CFC / SC AFFF PLUS Low Pressure Water Mist SANDEN สินค้าราคาถูกผลิต จากโรงงานโดยตรง

มาตรฐาน มอก. 332/2557 และใบอนุญาตจาก สมอ.มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับ ติดตั้งรถยนต์ทั่วไป 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ 18 ล้อ รถยก และรถโฟล์คลิฟท์ พร้อมด้วยขาเหล็กยึดชุบซิ่งค์มีตั้งแต่ ขนาด 2.2ปอนด์ ขนาด 5 ปอนด์

ขนาด 10 ปอนด์ ขนาด 15 ปอนด์ และ ขนาด 20 ปอนด์ ถังดับเพลิงแต่ละรุ่น สามารถฉีดน้ำยาเคมี ได้ไกลถึง 2-3 เมตร 4-5 เมตร และ 6-8 เมตร ขีดสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 2-20 ลิตร 60 ลิตร 250 ลิตร และ 475 ลิตร

ไฟเรตติ้ง 2A-2B, 2A-5B, 4A-5B, 6A-20B, 10A-40B

ขาชุบซิ่งค์และเครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

  

 

9. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 50 ปอนด์ 6A-20B ถังสีแดง SANDEN

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบมีล้อเข็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงมาก ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง รุ่น 6A-20B เกรด A - A.B.C. สารเคมีที่ใช้บรรจุ Monoammonium Phosphate ขนาด 50 ปอนด์    

ขีดความสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50-350 ลิตร

เครื่องดับเพลิงคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)


เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

10. เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย HALOTRON ถังสีเขียว SANDEN

(SD HALOTRON CLEAN AGENT NON CFC ABC USA) Fire Extinguisher เป็นน้ำยาที่สะอาด เมื่อฉีดดับไฟแล้วเป็นน้ำยาระเหยเร็วภายใน 10 วินาที ไม่ทิ้งคราบสกปรกใดๆไว้ทั้งสิ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง ขนาด 2.2 ปอนด์

5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ และ 50 ปอนด์

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี ตรวจเช็คให้ทุก 1-2 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐาน ISO (สินค้าขายดี พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

11. เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย BF2000(D) NON CFC ABC SANDEN

ใบอนุญาต กรมวิทยาศาตร์ ที่ วท 0306/19122 ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ขนาด 2.2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ 50 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)

บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ทุก 1-2 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐาน ISO


เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

12. เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติติดฝ้าเพดานชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) และชนิดสารเหลวระเหย (SD HALOTRON NON CFC ABC USA) SANDEN

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง แบบอัตโนมัติ ติดเพดานฝ่า

ขนาด 10 ปอนด์ เหมาะสำหรับติดตั้ง ห้องเก็บเอกสาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอุตสหกรรมทั่วไป เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ห้องครัว โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

13. เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิง CARBON DIOXIDE CO2 SANDEN ถังสีแดง

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ขนาด 5 LBS. 10 LBS. 15 LBS. (ถังดับเพลิงนำเข้า) คุณสมบัติ น้ำหนักเบา มีทั้ง sTEEL และ Alloy steel เครื่องดับเพลิง ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิง ตามทฤษฎีประเภท B และ C

ฉีดระยะหวังผล 2-4 เมตร รับบรรจุน้ำยาดับเพลิงทุกชนิด เทิร์นทุกขนาด
ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 และ ปอนด์ 50 ปอนด์ สามารถดับไฟ ตู้คอนโทรล คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับใช่ในออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอุตสาหกรรมทั่วไป เมื่อฉีดดับไฟแล้วไม่ทิ้งคราบสกปรกใดๆไว้ทั้งสิ้น จะระเหยเองภายใน 30-50 วินาที เป็นน้ำยาที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าขายดี พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 2 ประเภท CLASS B.C.

1) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

2) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

 

14. เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซต์ CO2 BADGER ถังสีแดง

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว มาตรฐาน UL LISTED USA U.S.C.G APPROVAL Valid only with Bracket VB-2 ตัวถังมีน้ำหนักเบา ตัวถังผลิตด้วยอลูมินั่ม คงทนแข็งแรง แรงดัน 900-1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง รุ่น Co2 BADGER

ขนาด 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี ตรวจเช็คให้ทุก 1-2 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐาน ISO

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท B.C. เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัยอาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 2 ประเภท CLASS B.C.

1) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอล เป็นต้น

2) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

  

 


15. เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำยา SC AFFF PLUS Low Pressure Water Mist (ABCK) Fire Extinguisher Class A.B.C.K. ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ภายในท่อดับเพลิงเคลือบผิวพิเศษด้วย PPA 665 XL จาก ประเทศอังกฤษ

ปลายสายฉีดออกแบบเป็นพิเศษได้รับรองมาตรฐานระดับโลก EN 3-7 :2004

ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าย้อนกลับขณะฉีดใช้งาน

(เมื่อฉีดน้ำยาออกไปตัวน้ำยาจะเป็นแผ่นฟิล์ม) ปกคลุมกองเชื้อเพลิงไฟดับได้สนิท ไม่สามารถกลับมาติดเชื้อเพลิงได้อีก

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฉีด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวถังสีน้ำเงินฟ้า มีขนาด 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 50 ปอนด์ มีประสิทธิภาพสูงสามารถดับเพลิง Class A.B.C.K.

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.K.

สามารถดับเพลิงได้ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, พลาสติด, ยางรถยนต์, ไฟฟ้าช็อต, น้ำมันทอดฯ น้ำมันที่เป็นของเหลวมีจุดเดือดต่ำ

 

ได้รับใบรับรองจากสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย (วว.) ที่ ศทม. 14-60/0012-0013 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี บริการหลังการขายตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐาน ISO (สินค้าขายดี ราคาถูก พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.K. เหมาะสำหรับติดตั้งห้องเก็บเอกสาร อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 4 ประเภท CLASS A.B.C.K.

1) ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม สารเหลวระเหย แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอลไวไฟ เป็นต้น

3) ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอิเล็กรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลไฟฟ้าทั่วไป

4) ไฟประเภท k คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำมันทอดปลา ไขมันสัตว์ และน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำต่างๆเป็นต้น

 

 

 

16. เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำยา SC AFFF PLUS Low Pressure Water Mist (ABCK) Fire Extinguisher Class A.B.C.K. ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ภายในท่อดับเพลิงเคลือบผิวพิเศษด้วย PPA 665 XL จาก ประเทศอังกฤษ

ปลายสายฉีดออกแบบเป็นพิเศษได้รับรองมาตรฐานระดับโลก EN 3-7 :2004

ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าย้อนกลับขณะฉีดใช้งาน

(เมื่อฉีดน้ำยาออกไปตัวน้ำยาจะเป็นแผ่นฟิล์ม) ปกคลุมกองเชื้อเพลิงไฟดับได้สนิท ไม่สามารถกลับมาติดเชื้อเพลิงได้อีก

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฉีด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวถังสีเขียว มีขนาด 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 50 ปอนด์ มีประสิทธิภาพสูงสามารถดับเพลิง Class A.B.C.K.

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.K.

สามารถดับเพลิงได้ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, พลาสติก, ยางรถยนต์, ไฟฟ้าช็อต, น้ำมันทอดฯ น้ำมันที่เป็นของเหลวมีจุดเดือดต่ำ

 

ได้รับใบรับรองจากสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย (วว.) ที่ ศทม. 14-60/0012-0013 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐาน ISO (สินค้าราคาถูก พร้อมส่ง)

 

เครื่องดับเพลิง ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.K. เหมาะสำหรับติดตั้งห้องเก็บเอกสาร อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 4 ประเภท CLASS A.B.C.K

1) ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม สารเหลวระเหย แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอลไวไฟ เป็นต้น

3) ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอิเล็กรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลไฟฟ้าทั่วไป

4) ไฟประเภท k คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำมันทอดปลา ไขมันสัตว์ และน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำต่างๆเป็นต้น

 

 


17. เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง สูตรน้ำยา FireAde2000 Low Pressure
Water Mist Fire Extinguisher Class A.B.C.D.K.
ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

มีตั้งแต่ ขนาด 2.2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 50 ปอนด์ เหมาะสำหรับโรงครัว โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

สามารถดับเพลิงได้ดี เช่น ไม้, กระดาษ, พลาสติก, ยางรถยนต์, น้ำมันทอดฯ, แอลกอฮอล์, น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ, ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง รับรองหมายเลข L54/029631 (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี ได้รับใบรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์ ป้องกันการเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงดันที่ 60,000 โวลต์

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี

บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ทุก 1-2 ครั้งต่อปี

    

พิสูจน์ขีดความสามารถ FireAde2000 Low Pressure Water Mist

1. สามารถดับไฟ Class A.B.C.D.K. ได้

2. สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร

3. สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

4. เมื่อผสมกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ตกตะกอน หรือแยกตัว

5. ใช้หลักการดับเพลิงโดยซึมเข้าสู่ผิวโมเลกุลของเชื้อเพลิง

6. สามารถตอบสนองทันทีต่อควันดำเพื่อลดสารพิษและช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น

7. ไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุหรือภาชนะที่น้ำยาสัมผัสโดน

8. จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

9. สามารถลดสารพิษ และ ไอรหะเหยของไฟ Class B ได้ดี

10. ไม่จำกัดอายุการใช้งานของสารดับเพลิง แม้จะผสกับน้ำแล้วก็ตาม

11. ได้การรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงจากสถาบัน UL และ ULC

12. ได้รับการรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ

 


18. เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิง SANDEN เคมีสูตรน้ำยา ABFFC Low Pressure

Water Mist Fire Extinguisher USA Class A.B.C.K. ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ตัวถังสีน้ำเงินฟ้า มีขนาด 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และ 50 ปอนด์ มีประสิทธิภาพสูงสามารถดับเพลิง Class A B C K เหมาะสำหรับ โรงครัว โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถดับเพลิงได้ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, พลาสติด, ยางรถยนต์, ไฟฟ้าช็อต, น้ำมันทอดฯ ได้รับใบรับรองจากสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย (วว.) ที่ ศทม. 24-59/0361-02 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี (สินค้าขายดี พร้อมส่ง)

บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ 1-2 ครั้งต่อปี

 

เครื่องดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.K. เหมาะสำหรับติดตั้งห้องเก็บเอกสาร อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 4 ประเภท CLASS A.B.C.K

1) ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม สารเหลวระเหย แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอลไวไฟ เป็นต้น

3) ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอิเล็กรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลไฟฟ้าทั่วไป

4) ไฟประเภท k คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร เช่น น้ำมันพืช น้ำมันทอดปลา ไขมันสัตว์ และน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำต่างๆเป็นต้น

 


19. ขาตั้งเครื่องดับเพลิงแบบสแตนเลส พร้อมป้ายบอกวิธีการใช้ SANDEN

ขาตั้งเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิง-สแตนเลส ตามมาตรฐานการผลิตสแตนเลสทั้งอัน จากโรงงานผลิดโดยตรงจำหน่ายทั้ง ปลีก-ส่ง ความสูง 1 เมตร เส้นผาศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ป้ายบอกวิธีการใช้ กว้าง 20x30 เซนติเมตร ส่วนสูง 100 เซนติเมตร กว้างxยาวxสูง 100x20X20X30 ซม.คุณสมบัติ น้ำหนักเบา

สามารถตั้งถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ ขนาด 15 ปอนด์ และ ขนาด 20 ปอนด์

ฐานรับแข็งแรง เหมาะสำหรับติดตั้ง ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อุตสาหกรรมทั่วไป (ส่งออกทั่วประเทศ) สินค้าขายดี ราคาถูก พร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ขาเหล็กแบบชุบซิ่งค์พิเศษ สำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิง SANDEN

ระดับความสามารถของขา รุ่น ขนาด 2.2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์

ฐานรับแข็งแรง เหมาะสำหรับติดตั้ง รถโฟล์คลิฟท์และรถยนต์ทั่วไป ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อุตสาหกรรมทั่วไป (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าขายดี ราคาถูก พร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. อุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง

แองเกิลวาล์ว ตู้เก็บสายดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE RACK

ระดับความสามารถของสาย ขนาด 1.5 นิ้ว 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร และ 30 เมตร

คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

ในกรณีลูกค้าสั่งผลิตตามแบบตามขนาดเข้าใจตรงกัน สินค้าพร้อมส่ง sanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ตู้ใส่เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงแบบ (ตู้เดี่ยว - ตู้คู่) ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง SANDEN FIRE HOSE RACK และ อุปกรณ์ดับเพลิง FIRE HOSE REEL

ตามมาตรฐานการผลิต ตามแบบตามขนาดที่ลูกค้าสั่ง

• ตู้ใส่ถังดับเพลิง แบบตู้เดี่ยว ขนาด 40X70X20 ซม.

• ตใส่ถังดับเพลิง แบบตู้คู่ ขนาด 60x70x20 ซม.

• ตู้ใส่สายดับเพลิง ขนาด 60X70X20 ซม.

• ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE REEL ขนาด 80x110x35 ซม.

และอุปกรณ์ดับเพลิง ปิด-เปิด ได้

• ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK ขนาด 80x100x30 ซม. และอุปกรณ์ดับเพลิง ปิด-เปิด ได้

วัสดุเป็นแผ่นเหล็กพ่นสีแดง ใช้เหล็กเบอร์ 18” มีบานกระจกด้านหน้า กระจกธรรมดา และกระจกเซฟตี้ มีกุญแจล๊อคกด ปิด-เปิด วัสดุเป็นแผ่นเหล็กพ่นสีแดง ใช้เหล็กเบอร์ 16” มีบานกระจกด้านหน้า และกระจกเซฟตี้ พร้อมสายส่งน้ำ 1 นิ้ว สายยาว 100 ฟุต มีกุญแจล๊อคกดเด้ง ปิด-เปิด ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยแผ่นเหล็ก วัสดุ พ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 16” มีบานกระจกเซฟตี้ กุญแจกดปิดเด้งปิด-เปิด พร้อม สายส่งน้ำแบบผ้าใบ 1.5 นิ้ว x100 ฟุต 30 เมตร รับสั่งทำตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทุกขนาด   

คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าพร้อมส่ง


23. เครื่องสูบปั้มน้ำดับเพลิง TOHATSU สุดยอดสมรรถนะจากญี่ปุ่น

รุ่น V20FS บ 2 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

ขนาดกระบอกสูบ 198 cc กำลังแรงม้า 15 แรงม้า

รุ่น VC72AS เครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 2 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

ขนาดกระบอกสูบ 617 cc กำลังแรงม้า 55 แรงม้า

รุ่น VC82ASE เครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 2 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

ขนาดกระบอกสูบ 746 cc กำลังแรงม้า 70 แรงม้า

เครื่องสูบปั้มน้ำดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 1 ปี (สินค้าพร้อมส่ง) sanden

 

 

 

24. จำหน่าย หัวฉีดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

หัวฉีดสวมเร็วแบบลำตรง ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 2.5"x10-12"

หัวฉีดแบบปรับฝอยเกลียวอเมริกัน เกลียวใน NH ทองเหลือง ขนาด 1.5"

หัวฉีดสวมเร็วแบบปรับฝอย (ยางดำ) ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5"x12"x15"

หัวฉีดสวมเร็วแบบปรับฝอย (หน้าจาน) ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5"x12"x15" หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ำได้ 3 จังหวะ ยี่ห้อ Protek

ระดับความสามารถของหัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 2.5 นิ้ว
ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม มาตรฐานอังกฤษ คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าพร้อมส่ง SANDEN

 

 

 

 

 

 

 

25. จำหน่าย ชุดอุปกรณ์แบบข้อต่อสวนเร็วและแบบเกลียวประปา
และเกลียวอเมริกัน (ชนิดแบบอลูมิเนียมและทองเหลือง)

(จัดอันดับจากซ้ายไปขวา) สั่งได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ SANDEN

1.ข้อต่อสวมเร็ว - (p0051)

2.ฝาปิดสวมเร็วตัวผู้ - (p0052)

3.ฝาปิดสวมเร็วตัวเมีย - (p0053)

4.ข้อต่อข้างหูเกลียวใน - (p0054)

5.ข้อต่อหูสองข้างเกลียวใน - (p0055)

6.ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก - (p0056)

7.แองเกิลวาล์ว - (p0057)

8.แองเกิลวาล์วหน้าแปลน - (p0058)

9.สวมเร็วตัวผู้ 2 ด้าน - (p0059)

10.นิบเปิลเป๊ป x เกลียวหยาบ - (p0060)

11.ข้อต่อนิบเปิล - (p0061)

12.ข้อต่อท่อดูด - (p0062)

13.ข้อต่อ 1.5 นิ้ว ตัวผู้ x 2.5 นิ้ว ตัวเมีย - (p0063)

14.ข้อต่อ 1.5 นิ้ว ตัวเมีย x 2.5 นิ้ว ตัวผู้สวมเร็ว - (p0064)

15.สวมเร็วตัวผู้เกลียวใน - (p0065)

16.สวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก - (p0066)

คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าพร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 จำหน่าย ประเภทหัวรับน้ำดับเพลิงและทางจ่ายน้ำดับเพลิงทุกชนิด

(จัดอันดับจากซ้ายไปขวา) สั่งได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ SANDEN

1.หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ 4"x4"x4" - (p0111)

2.หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ 2.5"x2.5"x2.5" - (p0112)

3.หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ 4"x2.5"x2.5" - (p0113)

4.หัวแกละ ทางออกเกลียวแปป 4"x2.5"x2.5" - (p0114)

5.หัวรับน้ำเข้าตึก 4"x2.5"x2.5" พร้อมฝา - (p0115)

6.ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5"x2.5"x2.5" - (p0116)

7.ข้อแยก Y4" เกลียวหยาบ x2.5"x2.5" สวมเร็ว - (p0117)

8.ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5"x2.5"x2.5" - (p0118)

9.ข้อลดหูกระต่าย 4"x2.5" - (p0119)

10.ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5"x2.5"x2.5" - (p0120)

11.ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5"x2.5"x2.5" สวมเร็ว - (p0121)

12.ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5"x2.5"x2.5" สวมเร็ว - (p0122)

คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าพร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำหน่าย ประเภทหัวฉีดแบบลำตรงและหัวฉีดแบบปรับฝอย

ทองเหลืองและอลูมิเนียม SANDEN

(จัดอันดับจากซ้ายไปขวา)

1.หัวฉีด Hose reel - (p0071)

2.หัวฉีดปรับฝอยเกลียว American - (p0072)

3.หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว 2.5" - (p0073)

4.หัวฉีดปรับฝอยปลายหัวฉีด 1.5"x2.5" - (p0074)

5.หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ 1.5"x2.5" - (p0075)

6.หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา 2.5" - (p0076)

7.หัวฉีดม่านน้ำ WATER CURTAIN - (p0077)

8.หัวฉีด PORTEK 366 มือจับแบบด้ามปืน - (p0078)

9.หัวฉีดบอลวาล์วมีม่านน้ำ 2.5" - (p0079)

10.หัวฉีดมีบอลวาล์ว 2.5" - (p0080)

11.หัวฉีดโฟม 1.5"x2.5" - (p0081)

12.หัวฉีดสวมเร็ว 1.5"X2.5" - (p0082)

13.หัวฉีดยาวมีมือถือ 2.5" - (p0083)

14.หัวฉีดสวมเร็วปรับฝอย - (p0084)

คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

สินค้าพร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ป้ายอลูมิเนียม ป้ายอะคริลิค บอกทางหนีไฟศรชี้วิ่งซ้ายวิ่งขวา

ป้ายชี้จุดถังดับเพลิงแบบแผ่นเรียบและแบบสามเหลี่ยม ป้ายบอกจุดรวมพล

ตามแบบขนาดที่ลูกค้าต้องการ SANDEN

อลูมิเนียม ความหนา 1.2 มม./ 2 มม./ 3 มม./ 4 มม.

ขนาด 20X30 ซม. / 30x45 ซม. / 40X60 ซม. / 40X80 ซม.

อะคริลิค ความหนา 1.2 มม./ 2 มม./ 3 มม./ 4 มม.

ขนาด 20X30 ซม. / 30x45 ซม. / 40X60 ซม. / 40X80 ซม.

แบบสติ๊กเกอร์ธรรมดา แบบสติ๊กเกอร์เคลือบอย่างดี อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป สติ๊กเกอร์ 3M แบบเรืองแสงและแบบสะท้อนแสงอย่างดี

ป้ายแผ่นเรียบชี้จุดถังดับเพลิงแบบอะคริลิคขนาด 20X30 ซม. สติ๊กเกอร์เคลือบอย่างดี

ป้ายชี้จุดถังดับเพลิงแบบสามเหลี่ยมอลูมิเนียม ขนาด 40x30x20 ซม. เคลือบอย่างดี

ป้ายจุดรวมพลขนาด 30X45 ซม. / 40X60 ซม. / 40X80 ซม. สติ๊กเกอร์เคลือบอย่างดี

(รับทำป้ายตามแบบขนาดที่ลูกค้าสั่งเข้าใจตรงกัน) สินค้าขายดี ราคาถูก พร้อมส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Exit Sigh Light - Emergency Light ป้ายบอกทางหนีไฟ LED

โคมไฟฉุกเฉิน ส่องแสงสว่าง อุปกรณ์เซฟตี้

มีหลายแบบให้เลือกคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก

เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานโดยตรง SANDEN

1. ป้ายแผ่นเรียบชี้จุดเครื่องดับเพลิง ขนาด 20x30 ซม.

2. ป้ายชี้จุดดับเพลิงแบบ 3 เหลี่ยม ขนาด 20x25 / 20x30 ซม.

3. ป้ายจุดรวมผลมีตั้งแต่ 30x40 ซม. / 40x50 ซม. / 40X80 ซม. ขึ้นไป

4. ป้ายทางหนีไฟแบบ Wall BOX type series Exit Sign Light LED

ติดฝาผนังลูกศรชี้และทางวิ่งซ้ายลูกศรชี้เป็นต้น ขนาด 38X6X18.5 ซม. (MAX)

40X6X20 ซม. (sunny)

5. ป้ายทางหนีไฟแบบ Slimline series Emergency Exit Sign Lightและแบบ V-Line series LED แบบผังฝ้า

6. โคมไฟส่องแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light LED ยี่ห้อ MaxBight มีหลายแบบให้เลือก

7. โคมไฟส่องแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light LED ยี่ห้อ Sunny มีหลายแบบให้เลือก

จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 3-5 ปี

(สินค้าขายดี พร้อมส่ง)

 

 

28. EMERGENCY LIGHT ไฟฉุกเฉิน โคมไฟส่องแสงสว่าง LED ยี่ห้อ SUNNY

รุ่น SN 203 NC 7 LED, SN 209 NC 2 LED

MCU 203NC 2 LED, MCU 206NC 3 LED, MCU 206NC 5 LED

NAU 203NC 2 LED, NAU 206NC 3 LED, NAU 209NC 5 LED

สำรองไฟ 2 – 3 – 5 – 8 ชั่วโมงเป็นต้น มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือก เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโรงงานโดยตรง จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 3-5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง) sanden

 

 

 

 

 

 

29. เครื่องตรวจจับควันจากโฟโตอิเล็กทริค SITERWELL PHOTOELECTRIC SMOKE ALARM Detector With Battery 9 VDC รุ่น GS528A

แบบมาตรฐาน SIGNALING UL-US LISTED  

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบใส่ถ่าน 9 โวลท์ VDC มีเสียงในตัว ไม่ต้องเดินสาย สามารถใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับติดตั้งตามบ้าน, อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ห้องเก็บเอกสาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 3-5 ปี (สินค้าพร้อมส่ง)

 


 

 

30. ตัวอย่างเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงติดรถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA ชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) รุ่น 2A-2B เกรด A ABC

ขนาด 2.2 ปอนด์ น้ำยาดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง สามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 2-20 ลิตร

พร้อมขาติดตั้ง มีเซฟตี้วาวล์ ป้องกันตกกระแทกพื้น ป้องกันการระเบิด

ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี *อนึ่งสมมุตว่า สินค้าซื้อไปแล้ว

มีปัญหาทางการผลิตไม่ว่ากรณีใดๆ ซีลกับสลักและตัวถัง อยู่ในสถาพปกติทางบริษัทยินดี ซ่อม-เคลม หรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที (สินค้าพร้อมส่ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ตัวอย่างเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงติดรถโฟล์คลิฟท์ HYSTER ชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) รุ่น 2A-5B เกรด A ABC

ขนาด 5 ปอนด์ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต น้ำยาดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง

สามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 5-60 ลิตร ผ่านการทดสอบ เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี

มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง (ส่งออกทั่วประเทศ)

รับประกันคุณภาพ 5 ปี *อนึ่งสมมุตว่า สินค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาทางการผลิต

ไม่ว่ากรณีใดๆซีลกับสลัก อยู่ในสถาพปกติทางบริษัทยินดี ซ่อม-เคลม หรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที (สินค้าพร้อมส่ง)

 

Payment TR. | ช่องทางการชำระเงิน ในกรณีสั่งสินค้า