ชุดอุปกรณ์แบบข้อต่อสวนเร็วและแบบเกลียวประปา
และเกลียวอเมริกัน (ชนิดแบบอลูมิเนียมและทองเหลือง)

คุณสมบัติ

 

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ

 

 

 

ชุดอุปกรณ์แบบข้อต่อ
สวนเร็วและแบบเกลียวประปา และเกลียวอเมริกัน (ชนิดแบบอลูมิเนียมและทองเหลือง)

 

Guarantee