เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 4A-5B,6A-20B

ถังสีแดง (DRY CHEMICAL) ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว SANDEN

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ 10A-40B

ถังสีแดง (DRY CHEMICAL) ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว SANDEN

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.) ใบอนุญาตที่ (2) ท 7834-143/332

กรณีฉีดใช้แล้วรับบรรจุน้ำยาผงเคมีแห้งทุกชนิด เทิร์นถังทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ไฟเรตติ้ง 10A-40B ABC

ขนาด 15 ปอนด์ / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

สารเคมีที่บรรจุ Monoammonium Phosphate เกรด A

สามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 475 ลิตร ต่อ 1 ถัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ไฟเรตติ้ง 10A-40B ABC

ขนาด 15 ปอนด์ / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์ SANDEN มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาติดตั้งสีแดง น้ำหนักเบา มาตรฐานคงทนแข็งแรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์ SANDEN มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาชุบซิ่งค์พิเศษ พร้อมสายรัดอย่างหนา มาตรฐานคงทนแข็งแรง ไม่หักหรืองอได้ง่าย เหมาะสำหรับติดรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์ SANDEN มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาติดตั้งสีแดงและขาเหล็กชุบซิ่งค์พิเศษ พร้อมสายรัดอย่างหนา

มาตรฐานคงทนแข็งแรง เหมาะสำหรับติดรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์ SANDEN มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์พิเศษ พร้อมสายรัดอย่างหนา

มาตรฐานคงทนแข็งแรง เหมาะสำหรับติดรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 2A-5B ABC SANDEN ขนาด 5 ปอนด์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาติดตั้งสีแดงและขาเหล็กชุบซิ่งค์พิเศษ พร้อมสายรัดอย่างหนา

มาตรฐานคงทนแข็งแรง เหมาะสำหรับติดรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 ปอนด์

5 ปอนด์ SANDEN มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

รุ่น 2A-5B พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์พิเศษ พร้อมสายรัดอย่างหนา

มาตรฐานคงทนแข็งแรง เหมาะสำหรับติดรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (DryChemical) 6A-20B ABC ขนาด 10/15 ปอนด์ SANDEN

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

พร้อมขาเหล็กชุบซิ่งค์เหมาะสำหรับติดตั้ง รถยนต์ 4/6/8/10 ล้อ รถพ่วง รถยนต์ทั่วไปและรถโฟล์คลิฟท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (DryChemical) 4A-5B ABC ขนาด 15 ปอนด์ SANDEN

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 / 5 / 10 / 15 / 20 ปอนด์

ไฟเรตติ้ง 2A-2B / 2A-5B / 4A-5B / 6A-20B และ 10A-40B ABC

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไฟเรตติ้ง 6A-20B ABC SANDEN ขนาด 15 ปอนด์

สารเคมีที่บรรจุ Monoammonium Phosphate เกรด A ABC

สามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 250 ลิตร ต่อ 1 ถัง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537 ผ่านมาตรฐาน สมอ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไฟเรตติ้ง 6A-20B ABC SANDEN ขนาด 20 ปอนด์

สารเคมีที่บรรจุ Monoammonium Phosphate เกรด A ABC

ผ่านการทดสอบเครื่องดับเพลิงประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงมาก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกกรม (มอก.) 332-2537 ผ่านมาตรฐาน สมอ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไฟเรตติ้ง 4A-5B ,6A-20B ABC ขนาด 50 ปอนด์ SANDEN

สามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงสูงมาก

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสหกรรมที่มีเชื้อเพลิงน้ำมันเก็บไว้จำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssss

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ทุกรุ่น ทุกขนาด พร้อมจัดส่งลูกค้า

 

คุณสมบัติ

        ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิงไฟเรตติ้ง 4A-5B , 6A - 20B เกรด A ABC โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต รุ่น ขนาด 15 ปอนด์

ขีดสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 60 ลิตร (4A-5B) ผ่านการทดสอบ

ขีดสามารถดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 250 ลิตร (6A-20B) ผ่านการทดสอบ

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

(ส่งออกทั่วประเทศ) รับประกันคุณภาพ 5 ปี บริการหลังการขาย ตรวจเช็คให้ฟรี 1-2 ครั้งต่อปี (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)

เครื่องดับเพลิง ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A.B.C.

เหมาะสำหรับติดตั้งที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้ 3 ประเภท CLASS A.B.C.         

1) ประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยางรถยนต์ พื้นพรม พวกเม็ดพลาสติก และวัสดุธรรมชาติต่างๆ

2) ประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิงแก๊สสารประกอบของ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โซลเว้นท์ เมทานอลไวไฟ เป็นต้น

3) ประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตู้คอนโทรลทั่วไป

 

 

Payment TR. | ช่องทางการชำระเงิน ในกรณีสั่งสินค้า

 

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 4A-5B, 6A-20B ถังสีแดง

(DRY CHEMICAL) ชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วกรณีฉีดใช้แล้วรับบรรจุน้ำยาผงเคมีแห้งทุกชนิด เทิร์นถังดับเพลิงทุกขนาด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 332-2537

ได้รับใบอนุญาต จาก (สมอ.)

ใบอนุญาตที่ (2) ท 7834-143/332

 

Guarantee


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-2B ขนาด 2.2 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งสีแดง

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-2B ขนาด 2.2 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งสีแดง / ขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-5B ABC ขนาด 5 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-5B ABC ขนาด 5 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-5B ABC ขนาด 5 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

2A-5B ABC ขนาด 5 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 10 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 10 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 10 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

พร้อมขาติดตั้งขาเหล็กชุบซิ่งค์

เหมาะสำหรับติดรถยนต์ / รถโฟล์คลิฟท์

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

4A-5B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

4A-5B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

1) เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

10A-40B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

2) เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

10A-40B ABC 15 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 20 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 


 

เครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

6A-20B ABC 20 lbs. มาตรฐาน มอก.

เหมาะสำหรับติดตั้ง อาคาร ออฟฟิศ โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักอาศัย

ห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสหกรรม

สินค้าราคา 0.00 บาท

 
ไฟเรตติ้ง 4A-5B , 6A - 20B

รุ่น ขนาด 15 ปอนด์

 

ดับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50-250 ลิตร

 

เครื่องดับเพลิง คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาถูก ผลิตจากโรงงานโดยตรง

 

Guarantee 5 Years